ನಾವು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಮೂಲ 6000 ಮೀ 2 ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, 2020 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಾವು 5400 ಮೀ 2 ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾವು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

news (4)


ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಮಾರ್ಚ್ -05-2021